Fröbelvorm #14

De laatste tijd heb ik het met andere facilitators veel over de gespreksmethodiek de dialoog. De dialoog was één van mijn eerste liefdes in dit vak. De eerste werkvorm waar ik als facilitator mee in aanraking kwam en waar ik mooie gesprekken mee heb gevoerd.

Het goede van de dialoog is dat het 4 duidelijke stappen zijn en door een aantal spelregels het makkelijk is om gespreksleiders te instrueren hoe je deze vorm zelf kan inzetten.

Maar het belangrijkste van deze vorm vind ik dat je persoonlijke verhalen creëert over vaak holle frasen en begrippen.

Dus geen loze termen als:
– We omarmen het hybride werken
– We zijn gelijkwaardig in de organisatie 
– Duurzaamheid is voor ons organisatie belangrijk

Maar verhalen vanuit jezelf: ‘ik vind’ Hieronder een voorzetje van mogelijke dialoogvragen:

– Kennismaken: Stel jezelf voor en vertel hoe jij de term ‘hybride werken’ toepast.
– Ervaringen uitwisselen: Vertel is een verhaal wanneer jij het gevoel had dat je gelijkwaardig werd behandeld in de organisatie? Wat is voor jou een voorbeeld dat je gelijkwaardig hebt gehandeld in je werk?
– Dromen: hoe ziet jouw ideale duurzame organisatie eruit. Als we zonder grenzen duurzaam kunnen zijn in de organisatie, hoe ziet dit eruit?
– Doen: Wat kun jij doen om jouw droombeeld vorm te geven.

Zo gaan begrippen als hybride werken en waarden als gelijkwaardigheid of duurzaamheid leven. Daarnaast ontstaat er een variëteit van verhalen en invulling van deze begrippen. Er ontstaat een echt gesprek van mens tot mens.