Projecten

Toolkit voor JobOn

Het ontwikkelen en maken van een toolkit voor JobOn, stichting voor werkzoekenden.
In deze toolkit zitten speelse werkvormen (canvassen, draaiboeken en spelletjes), waarmee bibliotheken workshops kunnen geven aan werkzoekenden.

Leukste om te doen: samen met deelnemers de verschillende vormen testen en aanpassen tot een bruikbaar resultaat.

Strategisch plan Ondernemersnetwerk

Samen met ondernemers van het stadshart Zaandam (BIZ) ontwikkelen van een strategisch plan voor een aantrekkelijk toekomstbestendig stadshart. In verschillende workshops hebben we met ondernemers nagedacht welke projecten ze met elkaar willen opzetten om meer toeristen naar Zaanstad te trekken. Ik heb het bestuur begeleid en gecoacht in hun rol als bestuur en hoe ze zich het beste kunnen organiseren.

Mooiste resultaat: ruzie in de twee ondernemersnetwerken werd bijgelegd en ze konden weer met elkaar door een deur.

Creatieve brainstormsessie GGD

Het faciliteren van een creatieve brainstormsessie voor de GGD Amsterdam. In deze brainstormsessie hebben professionals informatie uit verschillende focusgroepen met elkaar besproken, geclusterd en samengevat. Er zijn door de deelnemers, redenerend vanuit de doelgroep, creatieve interventies & oplossingen bedacht.

Mooiste inzicht: bij de check-out van de brainstormsessie kwam naar voren dat de focusgroep stelselmatig een bepaald cultureel aspect had verzwegen.

Toekomstvisie en businesscase FNV Kiem

Voor de vakbond van kunstenaars en grafici heb ik samen met Arjan van den Born onderzoek gedaan naar de toekomstvisie van de vakbond en dit vertaald naar wat dit betekent voor hun organisatie en welke projecten hiervoor moeten worden opgestart. Tevens projectcoördinator geweest van het beschrijven van een businesscase voor het verzelfstandigen van de kunstenbond.

Meest geleerd van: het verschil tussen de taal van de kunstenaar en de adviseur.